Program de facturare
online de nouă generație

TVA la incasare

TVA la incasare este dreptul de a inregistra in jurnalele de TVA, taxa exigibila indiferent ca este vorba de taxa deductibila sau colectata, nu la data facturii, ci la data incasarii, respectiv platii acesteia.

Cu alte cuvinte cei care aplica sistemul de TVA la incasare nu mai colecteaza TVA la emiterea facturii ci doar la incasarea acesteia si nu mai deduc TVA la primirea facturii doar la plata acesteia.

In mod obligatoriu pentru a aplica sistemul de TVA la incasare, persoana impozabila trebuie sa fie inregistrata ca platitoare de TVA.

Sistemul TVA la incasare este util societatilor care incaseaza contravaloarea facturilor emise catre clienti la termene medii si mari.

Pot aplica pentru sistemul de TVA la incasare  contribuabili cu sediul activitatii in Romania, inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este anuala si este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 275 si 278, realizate in cursul anului calendaristic – art. 282 alin. (3) lit. a)

La determinarea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, prevazuta la art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au in vedere baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa corespunzatoare operatiunilor :

  •  taxabile
  •  scutite de TVA cu / fara drept de deducere
  •  operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate
  •  randurile de regularizari aferente.

Pentru a putea aplica sistemul de TVA la incasare, firma depune declaratia  097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” si este astfel inscrisa in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare, registru care se gaseste si se actualizeaza periodic pe site-ul Fiscului.

Cei care sunt inregistrati in sistem si apar in Registrul TVA la incasare trebuie in mod obligatoriu sa treaca pe facturi acest lucru.  In situatia  in care emitetul facturii uita sa faca aceasta specificare, cel ce o primeste are  obligatia sa verifice daca partenerul lui aplica sau nu sistemul, deoarece nu are dreptul de a deduce TVA-ul de pe acea factura daca furnizorul aplica sistemul si factura nu este platita la momentul emiterii ei.

In cazul societatilor care apar in Registru si aplica sistemul de TVA la incasare, orice factura emisa sau primita se va inregistra la data documentului TVA-ul neexigibil, urmand ca la data incasarii, respectiv a platii, sa se inregistreze TVA-ul colectat si deductibil.

In schimb, in cazul celor care nu aplica sistemul, pentru facturile emise, facturile trebuie inregistrate la data documentului TVA-ul colectat, dar pe facturile primite de la furnizorii care aplica sistemul, la data documentului nu va exista dreptul de deducere.

Potrivit art art. 282 alin. (4) din Codul fiscal nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

  • persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
  • persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;
  • persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei
  • persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 316 in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA.

Persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare este obligata sa aplice sistemul respectiv cel putin pana la sfarsitul anului calendaristic in care a optat pentru aplicarea sistemului, cu exceptia situatiei in care in cursul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, caz in care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Daca in primul an de aplicare a sistemului TVA la incasare persoana impozabila nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic in parte, a fost depasit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoana impozabila care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare si care nu depaseste in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunta la aplicarea sistemului respectiv oricand in cursul anului, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent intre data de 1 si 25 ale lunii, cu exceptia primului an in care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza de organele fiscale competente incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

Ca si concluzie, rolul acestui sistem TVA la incasare  este de a debloca fluxul de trezorerie atat pentru societati mici, care trebuie sa achite la stat, pe baza declaratiilor depuse la Fisc, TVA-ul colectat, cat si cel al statului, care trebuie sa achite sume din TVA-ul de rambursat, dar pe care nu le aveau nici ei incasate.

Ți-a plăcut articolul? Recomandă-l!