TERMENE ŞI CONDIŢII

Accesul la serviciile și aplicațiile dorite

Toți cetățenii UE trebuie să poată accesa și distribui orice informații și trebuie să poată utiliza, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, orice aplicații și servicii doresc. Trebuie respectate în acest context drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiile generale ale legislaţiei UE. Din acest motiv, orice măsură privind accesul la servicii și aplicații sau utilizarea acestora de către consumatori, susceptibilă să restricționeze aceste drepturi sau libertăți fundamentale, poate fi impusă de către un stat membru numai dacă este adecvată, proporționată și necesară într-o societate democratică

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră si ne angajam sa protejam orice informații personale pe care le vei împărtăși cu noi, într-un mod adecvat. Această Politică de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul web www.briobill.ro, pentru aplicatia online BrioBill.ro cat si pentru aplicatiile mobile (Android si IOS) BrioBill. Toate aplicatiile enumarate sunt deținute și gestionate de către TECRONO SRL. Ca o condiție de a utiliza produsele si serviciile BrioBill, sunteti de acord cu termenii din aceasta Declarație de politică de confidențialitate.

Menţionăm şi faptul că aceasta declaratie poate fi actualizată iar schimbarile vor fi afisate in aceasta pagina. Această Declarație de Politică de confidențialitate se aplică exclusiv produselor si serviciilor BrioBill.

Optiunile dvs de Confidentialitate

Daca aveti intrebari cu privire la utilizarea datelor dvs, sau doriti stergerea acestora, ne puteti contacta la adresa de email confidentialitate@briobill.ro.

Daca nu mai doriti sa primiti notificari si informatii prin email de la BrioBill, puteti alege sa va scoateti adresa de email din listele noastre apasand pe butonul de „Dezabonare” sau „Unsubscribe” din oricare din mesajele noastre.

Confidentialitatea datelor si informatiilor

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține rectificarea acestora”.

Orice persoană fizică are dreptul la protecția adecvată a datelor sale cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie necesară, corectă, legală și proporționată. Datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele precizate inițial şi nici transmise fără discriminare entităţilor pe care persoanele în cauză nu le-au desemnat în acest scop. Aceste drepturi se aplică tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate sau de locul de reședință. Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală sunt permise numai cu acordul explicit al persoanei în cauză, dacă legislația națională autorizează acest lucru. Persoanele fizice au dreptul să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi site-urile web, bazele de date, furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum și să corecteze sau să șteargă datele respective, dacă acestea sunt incomplete sau inexacte.

Operatorii de date cu caracter personal trebuie să informeze consumatorii atunci când colectează date cu caracter personal care îi privesc;

Persoanele fizice au dreptul să cunoască numele operatorului, scopul în care sunt prelucrate datele și persoana către care pot fi transferate datele;

Persoanele fizice au dreptul să întrebe operatorul de date cu caracter personal dacă prelucrează date cu caracter personal care le privesc;

Persoanele fizice au dreptul să primească o copie a datelor care le privesc într-o formă inteligibilă;

Persoanele fizice au dreptul să solicite eliminarea, blocarea sau ștergerea datelor, dacă acestea sunt incomplete, inexacte sau obținute prin mijloace ilegale. Persoanele fizice au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii care să producă efecte juridice asupra lor ori care să le afecteze în mod semnificativ și care să fie întemeiată numai pe prelucrarea automată a datelor în scopul evaluării anumitor aspecte cu caracter personal, cum ar fi performanţele profesionale, bonitatea, încrederea pe care o prezintă, comportamentul etc.

Aceste drepturi se aplică, de asemenea, mediului online, în care persoanele fizice beneficiază, în plus, de următoarele drepturi:

să fie informate pe deplin și să își dea consimțământul în acest sens, dacă un site web stochează și recuperează informații din echipamentele lor terminale sau dorește să le urmărească atunci când navighează pe internet;

să beneficieze de confidențialitatea comunicațiilor lor online, cum ar fi e-mailurile;

să fie informate în acest sens, dacă datele lor cu caracter personal deţinute de furnizorul de servicii de internet au fost compromise, de exemplu, pierdute sau furate, iar confidențialitatea acestora poate fi afectată;

să nu primească comunicații comerciale nesolicitate, cunoscute sub numele de „spam”, cu excepția cazului în care și-au dat acordul în acest sens.

Toate informatiile ce apar pe acest site sunt proprietatea TECRONO SRL. Ne rezervam dreptul de a schimba continutul in orice moment fara notificare prealabila. Prin citirea informatiilor prezentate in cadrul site-ului, confirmati acordul Dvs. cu privire la aceste termeni si conditii. Este strict interzisa orice forma de preluare de materiale de pe site-ul www.briobill.ro de catre orice persoana, fara a avea acordul scris, prealabil, din partea TECRONO SRL

TECRONO SRL nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, avem obligatia de a pastra confidentialitatea si de a utiliza in conditii de siguranta datele personale pe care ni le furnizati despre Dvs. si numai in scopuri asociate comercializarii produselor TECRONO SRL.

Exceptie pot face urmatorii destinatari: autoritati publice centrale si locale; companii din acelasi grup cu operatorul; persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului.

Tot in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, aveti urmatoarele drepturi:

dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

dreptul de a va adresa Justitiei, dreptul de informare.

De asemenea, vom folosi Google, ca un furnizor tert, pentru a servi reclame BrioBill pe alte site-uri. Google utilizează ceea ce se numește un ” DART cookie”, pentru a-i permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori pe baza vizitelor pe site-urile participante. Ca urmare a utilizării noastre de Google ca furnizor și utilizarea de cookie-uri DART, reclamele pe care le veti observa pe internet, ar putea, în unele cazuri, să fie bazate pe vizita dumneavoastră pe site-ul nostru. Puteți opta sa nu fiti inclus in acest program (Google Analytics pentru Display Advertising) și puteti personaliza anunțurile Google din Rețeaua de Display, folosind pagina Google Ads Settings.

Folosim MailChimp ca si platforma de email marketing. Tot din MailChimp sunt trimise emailurile de notificare catre clientii nostri si newsletterul BrioBill. Toate emailurile trimise contin un link prin care va puteti dezabona.

Site-ul BrioBill.ro contine elemente de tracking Google Analytics si trafic.ro al sesiunii Dvs. Datele astfel obtinute sunt folosite pentru a analiza statisticile de vizitare al site-ului in vederea imbunatatirii serviciilor BrioBill.

S-ar putea sa apelam din când în când la serviciile unui agent terț pentru a analiza datelor statistice și agregate cu privire la conținutul site-ului nostru. Aceste informații agregate nu contin elemente de identificare personală și sunt folosite în îmbunătățirea funcționalității site-ului si aplicatiilor noastre pentru o mai buna experiența a utilizatorului. În acest scop, aceste terțe părți pot angaja utilizarea de cookie-uri și/sau tag-uri pixel. Mentionam ca desi aceste terțe cookie-uri nu vor prelua informațiile dvs. personale, TECRONO SRL nu are acces la aceste cookie-uri și nici nu suntem responsabili pentru ele.

Rezolvarea Disputelor

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamatii cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

DEFINITII DE TERMENI

Acesti termeni se vor aplica tuturor vizitatorilor pe site-ul www.briobill.ro

Astfel, definim urmatorii termeni:

Vizitator sau Utilizator– persoana fizica sau juridica ce viziteaza www.briobill.ro utilizeaza programul BrioBill sau alte servicii oferite de Furnizor

Cumparator – entitate juridica ce emite o Comanda sau care detine deja o licenta BrioBill

Beneficiar – Vizitatorii si Cumparatorii vor fi denumiti in continuare Beneficiari.

Furnizor – societatea comerciala TECRONO SRL, cu sediul/domiciliul în sat Sânișor, Comuna Livezeni, str. Principală, nr. 3P, Județul Mureș, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, sub numărul J26/1017/2015, cod fiscal 35093371

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu furnizat Beneficiarului.

Comanda – un document electronic (e-mail, factura proforma etc) ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar si prin care Beneficiarul isi manifesta intentia de achizitionare de Bunuri si Servicii de la Furnizor.

Drepturi de proprietate Intelectuala (denumit in continuare DPI) – totalitatea drepturilor imateriale, precum dreptul de autor si in natura de autor, know-how-ul, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii, pentru toate categoriile de mai sus.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Termenii si conditiile BrioBill (din acest document) precum si Acordul de licenta BrioBill se constituie in documente contractuale referitoare la utilizarea programului BrioBill.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica, opri sau inlocui in orice moment portiuni ale web site-urilor si de a modifica in orice moment Termenii si Conditiile BrioBill fara avertizare prealabila. Orice modificare intra in vigoare imediat, din clipa afisarii sale pe web site. Aceste modificari nu afecteaza insa Comenzile anterioare.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA (DPI)

Beneficiarul accepta si asuma dreptul de proprietate intelectuala si nu va face publice (prin Internet, media sau alte mijloace), niciuna dintre informatiile primite de la Furnizor.

De asemenea, el tine cont de faptul ca numele site-ulurilor precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea TECRONO SRL si nu pot fi folosite, preluate sau copiate, fara acordul scris al Furnizorului.

Furnizorul detine dreptul de copyright pentru intregul continut al www.briobill.ro

Website-ul BrioBill si programul BrioBill sunt protejate de conventiile internationale si de legislatia Romaniei referitoare la dreptul de autor, precum si de prevederile comerciale internationale.

Tot continutul, asa cum poate fi vazut sau auzit pe www.briobill.ro inclusiv layout-ul grafic, textul, imaginile, ilustratiile, grafica, clipurile audio sau video sunt parti ale marcilor de comert, marcilor de servicii, drepturilor de copyright si/sau alte drepturi de proprietate intelectuala sau parti ale licentelor detinute de Furnizor sau de partenerii sai sau de alte terte parti ce au licentiat materialele lor catre Furnizor.

Siglele, logo-urile, denumirile de bunuri si servicii, precum si ofertele ce apartin colaboratorilor Furnizorului sunt proprietatea detinatorilor de drept, iar acestia au drepturi si obligatii depline asupra lor.

Furnizorul nu are nicio responsabilitate fata de Beneficiar cu privire la modul in care colaboratorii sai isi onoreaza ofertele prezentate in website-urile Furnizorului si cu privire la felul in care acesti colaboratori presteaza si livreaza serviciile si bunurile ce fac subiectul acestor oferte.

Puteti descarca, tipari sau stoca portiuni ale continutului, permitandu-va folosirea doar de copii ale continutului pentru uzul personal, necomercial. Este interzisa copierea sau publicarea continutului, de documente computerizate sau distributia in alte media, schimband sau alterand fara dreptul proprietarilor specificatiile de copyright marcile de comert.

Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu doar limitat la acestea, pagube pentru pierderi de profit (de orice fel), bunavointa, posibilitatii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca Furnizorul a fost informat anterior de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

(1) utilizarea sau imposibilitatea accesarii sau folosirii informatiilor site-urilor;

(2) costul procurarii de bunuri sau de servicii complementare ce decurg din orice fel de bunuri, date, informatii sau servicii achizitionate sau obtinute, din mesaje primite, din tranzactii initiate prin, sau de pe site-ul Furnizorului;

(3) acces fara permisiune la, sau deteriorarea transmisiilor ori a datelor beneficiarului;

(4) declaratii, interventii si actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului; sau (5) orice alta problema ce ar surveni legata sau pornind de la serviciile site-ului.

Pentru sectiunile site-ului care privesc opinii ale unor terti, raspunderea asupra continutului si veridicitatii opiniilor revine in intregime autorilor acestora. Furnizorul are dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le considera din orice punct de vedere daunatoare politicii invocate mai sus.

Prin accesarea site-ului, va declarati de acord sa protejati, asigurati, aparati si sa considerati nevinovat Furnizorul impotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, prejudiciilor si costurilor, rezultate din nerespectarea acestor termeni de catre dumneavoastra.

Daca sesizati sau considerati ca orice material de pe acest site, publicat de Furnizor sau de catre altcineva, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, va rugam sa ne contactati pentru detalii la office@briobill.ro astfel incat sa putem lua cat mai rapid o decizie in cunostinta de cauza. Pentru sugestii de ameliorare, grafice, opinii si pareri, reclamatii, garantii si service etc. utilizati adresele specifice puse la dispozitia Dvs. pe acest site, in sectiunea Contact

Acest site este oferit forma de fata, fara alte garantii. Nu suntem responsabili pentru indisponibilitati, nepotriviri, sau alte defecte/ deficiente ale acestui site sau ale site-urilor catre care exista link-uri. Furnizorul nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe acest site (legaturi de natura comerciala sau publicitara). Raspunderea pentru aceste site-uri o poarta in intregime proprietarii acestora. In niciun caz Furnizorul nu va fi responsabil pentru pagubele Beneficiarilor, ale sistemelor de calcul sau altele in cazul accesarii link-urilor puse la dispozitie, chiar daca Furnizorul a fost informat asupra posibilitatii producerii unor astfel de pagube.

CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Furnizorul se angajeaza sa nu transmita datele personale ale Beneficiarilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. Furnizorul poate notifica Beneficiarii si Vizitatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Furnizorul nu promoveaza SPAM-ul. Orice Beneficiar care a furnizat explicit adresa sa de email pe www.briobill.ro poate solicita stergerea acesteia din baza noastra de date, printr-o nota scrisa trimisa pe adresa office@briobill.ro

In cazul optarii pentru plata online (cu cardul bancar), procesarea datelor de card se face pe serverele Libra Pay, iar Furnizorul nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

Conform conditiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, Furnizorul nu va dezvalui fara autorizare nicio informatie referitoare la Beneficiar. Numai pe baza consimtamantului Dvs. expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare , in scopul de a raspunde solicitarilor dumneavoastra prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre).

Beneficiarul isi asuma respectarea confidentialitatii informatiilor comunicate de catre Furnizor acestuia.

PLATI – FACTURARE

Pretul si modalitatea de plata sunt specificate in Comanda. Drept urmare, Furnizorul va emite catre Beneficiar o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Beneficiarului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Plata bunurilor si a serviciilor BrioBill se va efectua in urma Comenzii.

Livrarea bunurilor, serviciilor si a licentei BrioBill se vor efectua numai in urma confirmarii platii integrale a serviciilor si bunurilor BrioBill. Factura va fi emisa si livrata de catre Furnizor Beneficiarului in urma livrarii bunurilor, serviciilor sau a licentei BrioBill.

LIVRARE SI AMBALARE

Livrare – Furnizorul se obliga sa expedieze Bunurile, Serviciile si Documentele (inclusiv factura) catre Beneficiar pe cale electronica: pe e-mail, pe www.briobill.ro sau prin orice alta forma electronica favorabila lui si Beneficiarului. Transport si Ambalare – serviciul de transport este implicit in procesul de livrare electronica. Furnizorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor pe teritoriul Romaniei indiferent daca aceasta e pe cale electronica sau fizica.

DESCARCAREA, INSTALAREA SI UTILIZAREA PROGRAMULUI BRIOBILL

Prin documentul de fata, Termeni si conditii de utilizare, precum si prin Acordul de licenta Furnizorul va acorda Beneficiarului si numai acestuia licenta ne-exclusiva pentru utilizarea produsului BrioBill sau a altor bunuri si servicii, si numai in urma platii si a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

Puteti instala si utiliza gratuit programul in scopul evaluarii si/sau exploatarii acestuia pentru o perioada de 60 de zile de la prima instalare.

Pentru a putea insa utiliza programul BrioBill si dupa cele 30 de zile gratuite, trebuie sa cumparati de la Furnizor o licenta de activare.

Programul nu poate fi transferat, vandut, cedat, sublicentiat, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al Furnizorului.

Folosirea BrioBill trebuie sa fie conforma cu prevederile Acordului de licenta. Licenta pentru versiunea platita a BrioBill este valabila pe termen nelimitat. Ramane insa la latitudinea Furnizorului daca trecerea la o versiune mai noua a BrioBill este gratuita sau contra-cost, fiecare noua versiune constituindu-se intr-un produs de sine statator.

RASPUNDERE

Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune, de orice fel, pe care Beneficiarul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Furnizor a oricarei din obligatiile sale, atat conform termenilor si conditiilor formulate cat si conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Furnizorul nu va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neindeplinire este cauzata de un eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil si inevitabil, in afara controlului partilor.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legilor romanesti in vigoare. Eventualele litigii aparute intre furnizor si beneficiar sau cumparator se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romanesti competente.

PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte.

Acesti Termenii si conditii precum si Acordul de licenta inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului document si nu pot fi modificate sau schimbate ulterior decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

Politica de retur

În cazul în care nu ești mulțumit de produsul BrioBill sau de serviciile noastre, îți vom returna suma de bani afarentă ultimei facturi.

Poți cere restituirea banilor fără a fi nevoit sa dai nicio explicație:

în termen de 14 zile calendaristice de la efectuarea plății, în cazul unei plăți lunare

în termen de 60 de zile calendaristice de la efectuarea plății, în cazul unei plăți anuale

BrioBill.ro va rambursa suma totală al ultimei facturi în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea notificarii. Suma va fi rambursată prin aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumatori. Clientul va suporta doar costurile directe legate de rambursarea serviciilor

Furnizarea de bunuri și servicii fără defecte și în timp util

Orice consumator din UE trebuie să primească în termen de 30 de zile bunurile sau serviciile comandate online la un comerciant, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu vânzătorul. Dacă bunul sau serviciul nu a fost livrat în acest termen, consumatorul are dreptul la rambursare.

În UE consumatorii au dreptul ca operațiunile lor de plată online să fie prelucrate în termene stricte de către furnizorii de servicii de plată. De regulă, suma de plată se creditează în contul beneficiarului cel târziu în ziua lucrătoare următoare. Excepție fac plățile prin debit direct (care sunt executate în ziua convenită) și plățile inițiate pe suport de hârtie (care necesită o zi suplimentară pentru prelucrare)

În cazul unei operațiuni de plată neautorizate (de exemplu, erori ale comerciantului sau ale băncii ori tentative de fraudă care nu au legătură cu plătitorul), plătitorul are dreptul să obțină o rambursare imediată a sumei totale de plată din partea furnizorului de servicii de plată.