Program de facturare
online de nouă generație

Termene Contribuabil – cele mai importante termene pentru un contribuabil

Aproape zilnic in activitatea oricarei societati apar diverse schimbari fiscale pe care orice contribuabil are obligatia sa le efectueze pana la un anumit termen stabilit de organul fiscal.

Dintre cele mai importante termene pe care un contribuabil ar trebui sa le stie si sa le respecte totodata amintim mai jos urmatoarele:

Obligatia de inregistrare fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal, astfel primind un cod de identificare fiscala. In vederea obtinerii unui cod de identificare fiscala, contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal o declaratie de inregistrare fiscala intr-un termen de 30 de zile de la:

 • data infiintarii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;
 • data stabilirii in Romania, in cazul persoanelor juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania;
 • data inceperii activitatii pentru persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la registrul comertului;
 • ata obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice;
 • data obtinerii primului venit, in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanta in Romania.

Important de precizat faptul ca la inregistrarea unei persoane juridice la ONRC se face automat si inregistrarea fiscala, astfel ca nu mai este necesar sa se  depuna declaratia 010 daca entitatea nu are angajati inca de la inceput sau nu se inregistreaza in scop de TVA.

Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

In situatia in care intervin unele schimbari ulterioare inregistrarii fiscale, contribuabilul trebuie sa le declare  organului fiscal prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, intr-un termen de 15 zile de la data producerii acestora.

Declararea filialelor si a sediilor secundare

Orice contribuabil trebuie in mod oligatoriu sa anunte organul fiscal central, infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la:

 • data inregistrarii/mentionarii acestora la registrul comertului sau in alte registre in care a fost inregistrata entitatea care le-a infiintat;
 • data actului de infiintare, in alte cazuri decat cele prevazute la punctul anterior.

In ceea ce priveste contribuabilul care are domiciliul fiscal in Romania, acesta trebuie sa declare infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate intr-un termen de 30 de zile.

Inregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal

Pentru inregistrarea sau modificarea domiciliul fiscal, contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a-si stabili domiciliul o cerere care sa va solutiona intr-un termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia prin emiterea deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se va comunica ulterior  contribuabilului.

 Radierea inregistrarii fiscale

La incetarea calitatii de subiect de drept fiscal, contribuabilul inregistrat fiscal trebuie sa solicite radierea inregistrarii fiscale, lucru care se realizeaza  prin depunerea unei declaratii de radiere, intr-un termen de 30 de zile de la incetarea calitatii de subiect de drept fiscal si trebuie insotita de certificatul de inregistrare fiscala in vederea anularii acestuia.

Avizul de inspectie fiscala

Daca  urmeaza sa fi subiectul unei inspectii fiscale, trebuie sa stii ca in mod obligatoriu ti se va  aduce la cunostinta printr-un aviz faptul ca vor veni in inspectie, inainte de inceperea efectiva a inspectiei fiscale cu 30 de zile pentru contribuabili mari respectivcu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

Inregistrarea in scopuri de TVA – prin depasire plafon

In cazul in care un contribuabil care nu este inregistrat in scopuri de TVA in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire, are obligatia ca intr-un termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent.

In urma publicarii Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018 si care a intrat in vigoare pe data de 27 martie 2018, lege ce prevede noi reglementari in materie de inregistrare in scopuri de TVA, printre care modificarea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA de la 220.000 la 300.000 lei, urmatoarele reguli tranzitorii sunt aplicabile:

 • o societate care a fost infiintata inainte de 31 decembrie 2017 va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA daca depaseste plafonul de 220.000 lei in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si 1 aprilie 2018 (perioada de referinta). In cazul in care plafonul de 220.000 lei nu este depasit pe durata acestei perioade de referinta, atunci societatea respectiva va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA daca va depasi pragul de 300.000 lei pana pe data de 31 decembrie 2018. Regula de mai sus se aplica si in cazul societatilor infiintate in perioada de referinta.
 • o societate infiintata dupa data de 1 aprilie 2018 va fi obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA daca va depasi plafonul de 300.000 lei de la data infiintarii si pana pe 31 decembrie 2018.

Contribuabilul trebuie sa depuna la ANAF formularul 010 insotit de urmatoarele documente: balanta analitica de la inceputul anului si pana la luna in care s-a depasit plafonul, copie dupa certificatul de inregistrare la ORC, copie cartea de identitate a administratorului/asociatului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora plus o copie dupa contractul de prestari servicii .

Trecerea de la platitor de TVA trimestrial la lunar

Contribuabilul inregistrat in scopuri de TVA care are perioada fiscala trimestrul, dar care realizeaza o achizitie de bunuri intracomunitara taxabila in Romania trebuie sa isi schimbe perioada fiscala la luna calendaristica incepand cu:

 • prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
 • a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru;
 • prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

In vederea efectuarii acestei schimbari, contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal formularul 092 intr-un  termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie.

Trecerea de la plata contributiilor/impozitului trimestriala la lunara – obligatoriu

Este cunoscut faptul ca declaratia 112 se depune lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale.

Exista insa si exceptie cand  declaratia 112 se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului de catre angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care fac parte din urmatoarele categorii:

 • asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
 • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Daca spre exemplu,  in anul X-1 contribuabilul avea perioada fiscala trimestrul si in cursul anului societatea nu se mai incadra in categoriile enumerate mai sus, atunci in anul X contribuabilul are obligatia de a trece la perioada fiscala luna calendaristica si trebuie ca pana in data de 10 ianuarie anul X sa depuna la organul fiscal formularul 010.

Trecerea de la plata contributiilor/impozitului trimestriala la lunara – prin optiune

Daca in anul X-1 contribuabilul avea perioada fiscala trimestrul iar in anul X acesta doreste prin optiune sa treaca la perioada fiscala luna calendaristica, trebuie sa depuna formularul 010 privind optiunea pana la data de 31 ianuarie anul X  inclusiv.

Ți-a plăcut articolul? Recomandă-l!