Program de facturare
online de nouă generație

Informatii ce trebuie sa figureze pe o factura fiscala

Codul fiscal stabileste, la art. 155, ca o factura fiscala trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu anumite elemente. Lipsa elementelor obligatorii de pe factura poate duce la imposibilitatea de deducere a TVA de catre persoana impozabila.

Factura fiscala trebuie sa contina urmatoarele informatii:
  • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
  • data emiterii facturii;
  • data la care au fost livrate bunurile/serviciile sau data incasarii unui avans
  • datele firmei care emite factura: nume, adresa si cod de inregistrare fiscala;
  • datele beneficiarului bunurilor sau serviciilor: nume, adresa si codul de inregistrare fiscala;
  • date despre bunurile sau serviciile livrate: denumire, cantitate, pretul unitar; valoarea bunurilor sau serviciilor fara TVA;
  • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei. In cazul in care nu se datoreaza taxa, trebuie precizat ca prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
  • in cazul in care se aplica un regimul special (ex. agentii de turism), factura va contine trimiterea la articolul corespunzator din Directiva 112 care sa indice ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
  • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.

 

De asemenea, potrivit Legii societatilor comerciale (31/1990), pe orice factura intocmita de o societate trebuie sa se mentioneze si denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. In cazul societatilor cu raspundere limitata, facturile vor contine si capitalul social, iar pe facturile emise de societatile pe actiuni trebuie mentionate capitalul social subscris, dar si cel varsat. Amenda pentru incalcarea acestor prevederi este cuprinsa intre 2.500 lei si 5.000 lei.

In plus, daca facturile sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare. Lipsa acestui element atrage tot o amaneda de pana la 5.000 de lei.

Potrivit Legii contabilitatii (82/1991), facturile trebuie sa fie arhivate, odata cu celelalte documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Ți-a plăcut articolul? Recomandă-l!