Program de facturare
online de nouă generație

Emiterea unei facturi pentru PFA

Daca tocmai ai infiintat un PFA si nu stii exact ce informatii trebuie sa figureze pe o factura fiscală, te ajutam noi.

Potrivit legislatiei fiscale, acestea sunt:

 • data emiterii facturii;
 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile
 • denumirea, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea furnizorului, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar precum si rabaturile, remizele si alte reduceri de pret – in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea “taxare inversa”;
 • in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”;
 • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea “TVA la incasare”;
 • referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

De asemenea, trebuie sa detii stampila, facturier si chitantier, precum si Registrul jurnal de incasari si palti.

Ultimul document poate fi tinut si pe calculator, dar la fiecare sfarsit de luna trebuie listat, iar totalul de pe foile listate trebuie trecut in registrul jurnal de incasari si plati inregistrat la finante, a continuat acesta.

Sursa: Ordinul MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Ți-a plăcut articolul? Recomandă-l!