Program de facturare
online de nouă generație

Despre acordarea tichetelor de masa in 2018

Bonurile de masa sau tichetele de masa reprezinta o alocatie individuala de hrana si sunt acordate de catre angajator angajatului. Aceste tichete de masa se acorda doar pentru zilele in care angajatul a fost prezent la munca.

Angajatul nu va beneficia de tichete de masa in situatiile urmatoare  :

  • se afla in concediu, fie de odihna, medical, fara plata, pentru formare profesionala sau alt tip de concediu;
  • este delegat sau detasat in afara localitatii;
  • cand beneficiaza de zile libere platite (zile libere legale; zile libere pentru evenimente speciale etc).
  • cand este absent de la munca.

Salariatul poate utiliza lunar un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru. Tichetele de masa pe suport hartie sau pe suport electronic pot fi utilizate numai pentru achitarea unei mese sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Tichetele de masa nu se pot utiliza pentru achizitionarea altor produse decat cele alimentare, pentru primirea unui rest de bani la tichetul de masa in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate este mai mica decait valoarea nominala a tichetului de masa sau pentru comercializarea tichetelor de masa in schimbul unei sume de bani.

Potrivit legislatiei in vigoare „tichetele de masa pe suport hartie pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie au contractat prestarea serviciilor respective. Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic, si trebuie sa permita utilizarea, in mod exclusiv, in scopul folosirii alocatiei individuale de hrana”

Incepand cu luna mai 2018 valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi cuantumul de 15,18 lei, insa angajatorii nu sunt obligati sa acorde tichete de masa cu aceasta valoare maxima de 15.18 lei, trebuie doar sa se incadreze in aceasta. Este la latitudinea angajatorului daca doreste sa ofere o valoare a tichetelor de maxim 15.18 lei sau mai mica.

Potrivit legii, bonurile de masa pe suport de hartie sunt valabile daca au inscrise pe ele numerele sub care au fost inseriate de compania emitenta.

In plus, trebuie sa cuprinda si:

  • Numele si adresa emitentului;
  • Valoarea nominala a bonului de masa;
  • Perioada de valabilitate a tichetului de masa;
  • Trebuie sa aiba inscrisa mentiunea ca sunt interzise pentru achizitionarea de tigari sau produse alcoolice;
  • Spatiul unde salariatul trebuie sa-si treaca numele si prenumele;
  • Spatiu destinat datei si stampilei, care va fi completat de reprezentantii unitatii unde tichetul de masa a fost folosit.

In vederea calcularii numarului de tichete de masa se va tine seama de urmatoarele elemente si anume de  numarul de zile lucratoare din luna urmatoare precum si de concediile angajatilor.

Legea mai spune ca angajatul se obliga sa restituie la finalul lunii sau in cazul incetarii contractului individual de munca tichetele de masa pe suport de hartie neutilizate. In cazul in care angajatul a primit tichete de masa pe suport electronic, acesta va restitui contravaloarea tichetelor neutilizate.

In cazul in care salariatii lucreaza mai mult de 8 ore zilnic sau in regim de ture, numarul bonurilor de masa se va stabili prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la serviciu la durata normala a timpului de munca. Fractiile rezultate se considera zi prezenta la locul de munca, conditia fiind ca total zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare dintr-o luna.

In cazul cumulului de functii, potrivit legii, angajatorii pot primi bonuri de masa numai de la angajatorii unde acestia detin functia de baza.

Important de precizat faptul ca  pentru tichetele de masa nu se percep contributii sociale salariale si sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Acestea se impoziteaza doar cu 10% impozit pe venit.

Ți-a plăcut articolul? Recomandă-l!